Ελλάδα

 1. Περιοχή
 2. Ελληνική
  1. Η Ελλάδα ή Ελλάς, επίσημα γνωστή ως Ελληνική Δημοκρατία, είναι χώρα της νοτιοανατολικής Ευρώπης στο νοτιότερο άκρο της Βαλκανικής χερσονήσου. Συνορεύει στα βορειοδυτικά με την Αλβανία, στα βόρεια με την πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας και τη Βουλγαρία και στα βορειοανατολικά με την Τουρκία. Έχει ακτές στην Ανατολική Μεσόγειο και βρέχεται ανατολικά από το Αιγαίο Πέλαγος, δυτικά από το Ιόνιο και νότια από το Λιβυκό. Η Ελλάδα κατέχει την 11η θέση στις χώρες με τη μεγαλύτερη ακτογραμμή στα 13.676 χιλιόμετρα, καθώς έχει πλήθος νησιών που υπολογίζεται, αναλόγως τα κριτήρια, στα 2.500 με τα 165–227 να κατοικούνται. Βρίσκεται στην 97η θέση στην κατάταξη των χωρών του κόσμου σύμφωνα με την έκτασή τους και, σύμφωνα με τις επίσημες εκτιμήσεις των Ηνωμένων Εθνών το 2015, ο πληθυσμός της χώρας αριθμεί 10.955.000 κατοίκους.[4]Πρωτεύουσα και μεγαλύτερη πόλη της είναι η Αθήνα.

   . - Link: Wikipedia

   Wikipedia
  1. n80046090 ⟶ Πατήστε εδώ
  1. 304317 (H EBE χρησιμοποιεί τον όρο Ελλάς αντί για τον όρο Ελλάδα) - Ελλάς
  1. Q41 ⟶ Πατήστε εδώ
  1. 390903 ⟶ Πατήστε εδώ
  1. 142473135 (Geographic) - Greece
  1. Διοικητικό δίκαιο -- Ελλάδα
  2. Εργατικοί νόμοι και νομοθεσία -- Ελλάδα
  3. Ελλάδα -- Πολιτική και διακυβέρνηση
  4. Ελλάδα -- Συνταγματική ιστορία
  5. Μετανάστες -- Ελλάδα -- 21ος αιώνας
  6. Μειονότητες -- Ελλάδα
  7. Ελλάδα -- Μετανάστευση
  8. Οικονομική, Δημόσια -- Ελλάδα
  9. Δημοσιονομική πολιτική -- Ελλάδα
  10. Περιβαλλοντική πολιτική -- Ελλάδα
  11. Τουρισμός -- Περιβαλλοντικές απόψεις -- Ελλάδα
  12. Τουρισμός -- Ελλάδα
  13. Ελλάδα -- Πολιτική και διακυβέρνηση -- 1830
  14. Ελλάδα -- Ιστορία -- 20ός αιώνας
  15. Ελλάδα -- Ιστορία -- 19ος αιώνας
  16. Ελλάδα -- Διπλωματικές σχέσεις -- 20ός αιώνας
  17. Ελλάδα -- Διπλωματικές σχέσεις -- 19ος αιώνας
  18. Δίκαιο -- Ψυχολογικές απόψεις -- Ελλάδα
  19. Πολιτικά δικαιώματα -- Ελλάδα
  20. Πολιτική δικονομία -- Ελλάδα
  21. Διδασκαλία με τη βοήθεια υπολογιστή -- Ελλάδα
  22. Παιδιά με νοητική στέρηση -- Εκπαίδευση -- Ελλάδα
  23. Παιδιά με αναπηρία -- Προγράμματα σπουδών -- Ελλάδα
  24. Ειδική αγωγή -- Προγράμματα σπουδών -- Ελλάδα
  25. Μειονότητες -- Ελλάδα
  26. Ελλάδα -- Ιστορία
  27. Δαπάνες, Δημόσιες -- Ελλάδα
  28. Αστικό δίκαιο -- Ελλάδα
  29. Οικογενειακό δίκαιο -- Ελλάδα
  30. Ποινικό δίκαιο -- Γενικό μέρος -- Ελλάδα
  31. Δικαιοπραξίες -- Ελλάδα
  32. Αστικό δίκαιο -- Γενικές αρχές -- Ελλάδα
  33. Ποινικό δίκαιο -- Ελλάδα
  34. Εμπορικό δίκαιο -- Ελλάδα
  35. Ανταγωνισμός, Ελεύθερος -- Ελλάδα
  36. Ανταγωνισμός -- Ελλάδα
  37. Κοινωνικά δικαιώματα -- Ελλάδα
  38. Ατομικά δικαιώματα -- Ελλάδα
  39. Συνταγματικό δίκαιο -- Ελλάδα
  40. Ελλάδα -- Πολιτική και διακυβέρνηση -- Μέχρι το 146 π.Χ.
  41. Θρησκεία και κοινωνιολογία -- Ελλάδα
  42. Πολιτική κουλτούρα -- Ελλάδα
  43. Δικαιοσύνη, Απονομή της -- Ελλάδα
  44. Δημοκρατία -- Ελλάδα
  45. Κοινωνικά προβλήματα -- Ελλάδα
  46. Κοινωνική πολιτική -- Ελλάδα
  47. Κοινωνική απομόνωση -- Ελλάδα
  48. Ενοχικό δίκαιο -- Ελλάδα
  49. Ανταγωνισμός, Αθέμιτος -- Ελλάδα
  50. Τοπική αυτοδιοίκηση -- Δίκαιο και νομοθεσία -- Ελλάδα
  51. Στεγαστική πολιτική -- Ελλάδα
  52. Δημόσια στέγαση -- Ελλάδα
  53. Ελλάδα -- Πολιτισμός -- 20ός αιώνας
  54. Ελλάδα -- Πολιτισμός -- 19ος αιώνας
  55. Ελλάδα -- Οικονομικές συνθήκες -- 18ος - 20ός αιώνας
  56. Ενοχικό δίκαιο -- Ελλάδα -- Εγχειρίδια, κλπ.
  57. Ελλάδα -- Ιστορία -- Επανάσταση του 1821
  58. Ελλάδα -- Πολιτική και διακυβέρνηση -- 19ος αιώνας
  59. Εθνολογία -- Ελλάδα
  60. Ανθρωπολογία -- Ελλάδα
  61. Ελλάδα -- Οικονομική πολιτική -- 1830-1922
  62. Ελλάδα -- Οικονομικές συνθήκες -- 1830-1922
  63. Ανάλυση της ελληνικής οικονομίας
  64. Οικονομικές κρίσεις -- Ελλάδα
  65. Δήμαρχοι -- Ελλάδα
  66. Κοινωνική πρόνοια -- Ελλάδα
  67. Πολιτικός σχεδιασμός -- Ελλάδα
  68. Δημόσια διοίκηση -- Ελλάδα
  69. Εθνοτικές ομάδες -- Ελλάδα
  70. Πολυπολιτισμική εκπαίδευση -- Ελλάδα
  71. Επιχειρηματικότητα -- Ελλάδα
  72. Επενδύσεις, Ξένες -- Ελλάδα
  73. Κοινή γνώμη -- Ελλάδα
  74. Εκπαιδευτικά τεστ και μετρήσεις -- Ελλάδα
  75. Μαθητές -- Αξιολόγηση -- Ελλάδα
  76. Μουσική -- Διδασκαλία και μελέτη -- Δραστηριοτήτων προγράμματα -- Ελλάδα
  77. Μουσική -- Διδασκαλία και μελέτη -- Ελλάδα
  78. Ελλάδα -- Εξάρτηση από ξένες χώρες
  79. Ελληνική γλώσσα (Νεοελληνική) -- Μελέτη και διδασκαλία -- Ελλάδα
  80. Εκπαίδευση -- Οικονομική θεώρηση -- Ελλάδα
  81. Εκπαίδευση -- Κοινωνική θεώρηση -- Ελλάδα
  82. Γλωσσικές τέχνες (Πρωτοβάθμια) -- Ελλάδα
  83. Γλωσσική εμπειρική προσέγγιση στην εκπαίδευση -- Ελλάδα
  84. Ελληνική γλώσσα (Νεοελληνική) -- Μελέτη και διδασκαλία -- Ελλάδα
  85. Εκπαίδευση και κράτος -- Ελλάδα
  86. Σχολική διοίκηση και οργάνωση -- Ελλάδα
  87. Ειδική αγωγή -- Μελέτη και διδασκαλία -- Δραστηριοτήτων προγράμματα -- Ελλάδα
  88. Ενσωμάτωση στην εκπαίδευση -- Ελλάδα
  89. Πολυπολιτισμική εκπαίδευση -- Ελλάδα
  90. Εκπαίδευση ενηλίκων -- Ελλάδα
  91. Ενηλίκων εκπαιδευτές -- Εκπαίδευση των -- Ελλάδα
  92. Επιχειρηματικότητα -- Ελλάδα
  93. Επενδύσεις, Ξένες -- Ελλάδα
  94. Ελληνική γλώσσα (Νεοελληνική) -- Μελέτη και διδασκαλία -- Ελλάδα
  95. Γλωσσικές τέχνες (Πρωτοβάθμια) -- Ελλάδα
  96. Ελλάδα -- Πολιτικές συνθήκες -- 1974- -- Κοινή γνώμη
  97. Εθνολογία -- Μελέτη και διδασκαλία (Ανώτατη) -- Ελλάδα
  98. Δημόσια υγεία -- Ελλάδα
  99. Ιατρική περίθαλψη -- Ελλάδα
  100. Κοινωνική ασφάλιση -- Δίκαιο και νομοθεσία -- Ελλάδα
  101. Πολιτικοστρατιωτικές σχέσεις -- Ελλάδα
  102. Ελλάδα -- Στρατός -- Πολιτική δραστηριότητα
  103. Ελλάδα -- Μετανάστευση
  104. Μετανάστες -- Ελλάδα
  105. Δημόσια υγεία -- Δίκαιο και νομοθεσία -- Ελλάδα
  106. Ελλάδα -- Ιστορία -- 20ός αιώνας
  107. Κοινωνική ασφάλιση -- Ελλάδα
  108. Ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες -- Σχέσεις με σχολές και προγράμματα σπουδών -- Ελλάδα -- Περιπτωσιολογικές μελέτες
  109. Πληροφοριακή παιδεία -- Μελέτη και διδασκαλία (Ανώτατη) -- Ελλάδα -- Περιπτωσιολογικές μελέτες
  110. Επενδύσεις, Ξένες -- Ελλάδα
  111. Ελλάδα -- Οικονομικές συνθήκες
  112. Εκπαιδευτικοί -- Ελλάδα
  113. Επιχειρηματικότητα -- Μελέτη και διδασκαλία (Ανώτατη) -- Ελλάδα -- Περιπτωσιακές διερευνήσεις
  114. Ψυχολογικά τεστ -- Ελλάδα
  115. Περιφερειακός σχεδιασμός -- Ελλάδα
  116. Εκπαίδευση ενηλίκων -- Ελλάδα
  117. Ενηλίκων εκπαιδευτές -- Εκπαίδευση των -- Ελλάδα
  118. Εκπαιδευτική συμβουλευτική -- Ελλάδα
  119. Εθνικισμός -- Ελλάδα -- Μακεδονία
  120. Λογιστική -- Ελλάδα
  121. Παιδιά μειονοτήτων -- Εκπαίδευση -- Ελλάδα -- Φλάμπουρο (Σέρρες)
  122. Περιθωριοποίηση, Κοινωνική -- Ελλάδα -- Φλάμπουρο (Σέρρες) -- Περιπτωσιακές διερευνήσεις
  123. Πολεοδομία -- Ελλάδα -- Αθήνα
  124. Περιφερειακός προγραμματισμός -- Ελλάδα -- Αθήνα
  125. Αστική ανθρωπολογία -- Ελλάδα -- Αθήνα
  126. Ανθρώπινα δικαιώματα -- Ελλάδα
  127. Ευρωπαίος Διαμεσολαβήτης -- Ελλάδα
  128. Ανεξάρτητες διοικητικές αρχές -- Ελλάδα
  129. Δημόσια διοίκηση -- Ελλάδα -- Ελεγκτική
  130. Συνήγορος του Πολίτη -- Ελλάδα
  131. Πολυπολιτισμική εκπαίδευση -- Ελλάδα
  132. Φορολογική λογιστική -- Ελλάδα
  133. Λογιστική -- Πρότυπα -- Ελλάδα
  134. Σχολική διοίκηση και οργάνωση -- Ελλάδα
  135. Ανάγνωση -- Ελλάδα
  136. Ελλάδα -- Πολιτικές συνθήκες -- 1974-
  137. Ελλάδα -- Πολιτικές συνθήκες -- 1967-1974
  138. Ελλάδα -- Πολιτικές συνθήκες -- 1935-1967
  139. Ελλάδα -- Οικονομικές συνθήκες -- 20ός αιώνας
  140. Ισοζύγιο πληρωμών -- Ελλάδα
  141. Οικονομική ανάπτυξη -- Ελλάδα
  142. Εκπαίδευση ενηλίκων -- Ελλάδα
  143. Όπερα -- Ελλάδα -- 19ος αιώνας
  144. Ικανότητα ανάγνωσης και γραφής -- Ελλάδα
  145. Εθνοϊστορία -- Ελλάδα -- Περιοχή της Ασσήρου
  146. Μουσική -- Διδασκαλία και μελέτη -- Ελλάδα
  147. Πολιτιστική κληρονομιά -- Προστασία -- Δίκαιο και νομοθεσία -- Ελλάδα
  148. Μουσεία -- Δίκαιο και νομοθεσία -- Ελλάδα
  149. Παιδική κακοποίηση -- Δίκαιο και νομοθεσία -- Ελλάδα
  150. Ενδοοικογενειακή βία -- Δίκαιο και νομοθεσία -- Ελλάδα
  151. Παιδική προστασία -- Δίκαιο και νομοθεσία -- Ελλάδα
  152. Τσιγγάνοι -- Κοινωνικοποίηση -- Ελλάδα -- Φλάμπουρο (Σέρρες)
  153. Ελληνική γλώσσα (Νεοελληνική) -- Μελέτη και διδασκαλία -- Ελλάδα
  154. Εκπαιδευτική συμβουλευτική -- Ελλάδα
  155. Μέσα μαζικής ενημέρωσης -- Δίκαιο και νομοθεσία -- Ελλάδα
  156. Δίκαιο και νομοθεσία -- Ελλάδα
  157. Αντεγκληματική πολιτική -- Ελλάδα
  158. Παιδιά -- Κοινωνική πρόνοια -- Ελλάδα -- 20ός αιώνας