1. Θεματική επικεφαλίδα
    1. Ενοχικό δίκαιο (Έννοια)
    2. Ελλάδα (Περιοχή)
    3. Εγχειρίδια, κλπ. (Είδος)