1. Έργο (αυτοτελές έργο)
    1. Χαλκιά, Αλεξάνδρα
  2. Αγγλική
    1. Μέσα μαζικής ενημέρωσης και γυναίκες
    2. Ελλάδα