1. Θέμα
    1. Παιδιά (Έννοια)
    2. Κοινωνική πρόνοια (Έννοια)
    3. Ελλάδα (Περιοχή)
    4. 20ός αιώνας (Γεγονός)