1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  1. Αντωνόπουλος, Βασίλης Γ.
  2. Γιοβαννόπουλος, Ρήγας Γ.
  3. Κοτσίρης, Λάμπρος Ε.
 2. Ελληνική
  1. Ελλάδα
  2. Ευρωπαϊκή Ένωση, Χώρες της