1. Θέμα
    1. Παιδιά μειονοτήτων (Έννοια)
    2. Εκπαίδευση (Έννοια)
    3. Ελλάδα (Περιοχή)
    4. Φλάμπουρο (Σέρρες) (Περιοχή)