1. Θέμα
    1. Ελλάδα (Περιοχή)
    2. Πολιτισμός (Έννοια)
    3. 19ος αιώνας (Γεγονός)