1. Έργο (αυτοτελές έργο)
    1. Τσακλάγκανος, Άγγελος Α.
  2. 1979
  3. Ελληνική
    1. Επιχειρήσεις, Εμπορικές -- Οικονομικά
    2. Ελλάδα