1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  1. Περάκης, Ευάγγελος Εμμ. (1946-)
  2. Ρόκας, Νικόλαος Κ.
 2. 2011
 3. Ελληνική
  1. Εμπορικό δίκαιο -- Ελλάδα
  2. Ελλάδα
  1. Το ανά χείρας βιβλίο "Εισαγωγή στο εμπορικό δίκαιο" διαιρείται σε δύο τμήματα. Στο πρώτο εξ αυτών αναπτύσσεται το Γενικό Μέρος του εμπορικού δικαίου ενώ το δεύτερο περιλαμβάνει τη Βιομηχανική Ιδιοκτησία.

   BiblioNet
Εισαγωγή στο εμπορικό δίκαιο