1. Θέμα
    1. Βαλκανική Χερσόνησος (Περιοχή)
    2. Διεθνείς οικονομικές σχέσεις (Έννοια)
    3. Ελλάδα (Περιοχή)
    4. 1990-1999 (Γεγονός)