1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  1. Γεωργιάδης, Απόστολος Σ. (1935-)
 2. 1996
 3. Ελληνική
  1. Ελλάδα
  1. Η συγγραφή ενός εγχειριδίου επί ενός δικαιικού κλάδου είναι μια από τις δυσκολότερες επιστημονικές εργασίες, διότι ο συγγραφέας καλείται να δοκιμασθεί και να ισορροπήσει μεταξύ του παιδαγωγικού και του επιστημονικού χαρακτήρα του εγχειρήματός του. 

   Politeianet