1. Έργο (αυτοτελές έργο)
    1. Δερτιλής, Γεώργιος Β. (1939-)
  2. Ελληνική
    1. Ελλάδα -- Ιστορία -- 19ος αιώνας
    2. Ελλάδα