1. Θέμα
    1. Ελλάδα (Περιοχή)
    2. Οικονομικές συνθήκες (Έννοια)
    3. 18ος - 20ός αιώνας (Γεγονός)