1. Έργο (αυτοτελές έργο)
    1. Βενιζέλος, Ευάγγελος Β.
  2. 2000
  3. Ελληνική
    1. Εκκλησία και κράτος -- Ορθόδοξη Ανατολική Εκκλησία
    2. Ελλάδα