1. Θέμα
    1. Ελλάδα (Περιοχή)
    2. Οικονομικές συνθήκες (Έννοια)