1. Έργο (αυτοτελές έργο)
    1. Αυδίκος, Ευάγγελος (1951-)
  2. 198
  3. Ελληνική
    1. Λαϊκός πολιτισμός
    2. Λαογραφία
    3. Ελλάδα
Το εξώφυλλο του βιβλίου