Χατζηιωσήφ, Χρήστος Χ. Ιστορία της Ελλάδας του 20ού αιώνα

 1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  1. Χατζηιωσήφ, Χρήστος Χ.
 2. 1999
 3. Ελληνική
  1. Ελλάδα
 4. Τετράτομο έργο
  1. τ. 1. Οι Απαρχές, 1900-1922 -- τ. 2. Ο Μεσοπόλεμος -- τ. 3. Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος. Κατοχή-Αντίσταση, 1940-
   1945 -- τ. 4. Ανασυγκρότηση, Εμφύλιος, Παλινόρθωση, 1945-1952