1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  1. Χατζηιωσήφ, Χρήστος Χ.
 2. 1999
 3. Ελληνική
  1. Ελλάδα
 4. Τετράτομο έργο
  1. τ. 1. Οι Απαρχές, 1900-1922 -- τ. 2. Ο Μεσοπόλεμος -- τ. 3. Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος. Κατοχή-Αντίσταση, 1940-
   1945 -- τ. 4. Ανασυγκρότηση, Εμφύλιος, Παλινόρθωση, 1945-1952