1. Θέμα
    1. Εκπαίδευση (Έννοια)
    2. Οικονομική θεώρηση (Έννοια)
    3. Ελλάδα (Περιοχή)