1. Θέμα
    1. Δικαιοσύνη, Απονομή της (Έννοια)
    2. Ελλάδα (Περιοχή)