Το ελληνικό δημόσιο δίκαιο : βασικοί κανόνες

  1. Έργο (αυτοτελές έργο)
    1. Σπηλιωτόπουλος, Επαμεινώνδας Π. (1925-)
  2. Ελληνική
    1. Ελλάδα