1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  1. Συμεωνίδου-Καστανίδου, Ελισάβετ
 2. 2006
 3. Ελληνική
  1. Σωματικές βλάβες -- Ελλάδα
  2. Εγκλήματα κατά της τιμής -- Ελλάδα
  3. Έγκλημα -- Ελλάδα
  4. Ποινικό δίκαιο -- Ειδικό μέρος -- Ελλάδα
  5. Ελλάδα
Εξώφυλλο πρώτης έκδοσης