Εγκλήματα κατά προσωπικών αγαθών

 1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  1. Συμεωνίδου-Καστανίδου, Ελισάβετ
 2. 2006
 3. Ελληνική
  1. Σωματικές βλάβες -- Ελλάδα
  2. Σεξουαλικά εγκλήματα -- Ελλάδα
  3. Εγκλήματα κατά της τιμής -- Ελλάδα
  4. Έγκλημα -- Ελλάδα
  5. Ποινικό δίκαιο -- Ειδικό μέρος -- Ελλάδα
Εξώφυλλο έκδοσης