1. Έργο (αυτοτελές έργο)
    1. Σβορώνος, Νίκος Γ. (1911-1990)
  2. Γαλλική
    1. Ελλάδα