1. Θέμα
    1. Πολιτικά κόμματα (Έννοια)
    2. Ελλάδα (Περιοχή)
    3. 1990- (Γεγονός)