1. Έργο (αυτοτελές έργο)
    1. Ρόκας, Νικόλαος Κ.
  2. Ελληνική
    1. Εταιρικό δίκαιο -- Ελλάδα
    2. Ελλάδα