1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  1. Βερέμης, Αθανάσιος M. (1943-)
  2. Κολιόπουλος, Ι. Σ. (Ιωάννης Σ.) (1942-)
 2. Αγγλική
  1. Ελλάδα -- Πολιτική και διακυβέρνηση
  2. Ιστορία, Νεότερη
  3. Ελλάδα