1. Έργο (αυτοτελές έργο)
    1. Αντωνόπουλος, Βασίλης Γ.
    2. Ψυχομάνης, Σπύρος Δ.
    1. Ελλάδα