1. Θέμα
    1. Πολιτικοστρατιωτικές σχέσεις (Έννοια)
    2. Ελλάδα (Περιοχή)