1. Θέμα
    1. Μετανάστες (Έννοια)
    2. Ελλάδα (Περιοχή)
    3. 21ος αιώνας (Γεγονός)