1. Έργο (αυτοτελές έργο)
    1. Λιάπη-Μήλα, Ιωάννα
  2. 2010
    1. Εργασία -- Κοινωνικές απόψεις
    2. Ελλάδα