1. Θέμα
    1. Μέσα μαζικής ενημέρωσης (Έννοια)
    2. Ελλάδα (Περιοχή)
    3. Οικονομικές απόψεις (Έννοια)
    4. 2009- (Γεγονός)