Το νομοθετικό έργο του Ελευθερίου Βενιζέλου κατά την περίοδο 1911-1920 στα πλαίσια της μεταρρυθμιστικής του πολιτικής και στα κοινωνικοπολιτικά δεδομένα της εποχής

  1. Έργο (αυτοτελές έργο)
    1. Τσίρος, Νικόλαος (1964-)
  2. Ελληνική
    1. Βενιζέλος, Ελευθέριος Κ. (1864-1936)
    2. Ελλάδα
    3. Πολιτική και διακυβέρνηση