1. Έργο (αυτοτελές έργο)
    1. Τσίρος, Νικόλαος (1964-)
  2. Ελληνική
    1. Βενιζέλος, Ελευθέριος Κ. (1864-1936)
    2. Πολιτική και διακυβέρνηση
    3. Ελλάδα