1. Θέμα
    1. Δημοκρατία (Έννοια)
    2. Ελλάδα (Περιοχή)