1. Έννοια
    1. Δημοκρατία -- Ελλάδα
    2. Δημοκρατία -- Θρησκευτικές απόψεις -- Ισλάμ
    3. Δημοκρατία -- Φιλοσοφία