1. Έργο (αυτοτελές έργο)
    1. Γέροντας, Απόστολος Χ.
  2. 2014
    1. Ελλάδα
Επιτομή γενικού διοικητικού δικαίου