1. Θέμα
    1. Εθνολογία (Έννοια)
    2. Μελέτη και διδασκαλία (Ανώτατη) (Έννοια)
    3. Ελλάδα (Περιοχή)