1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  1. Γέροντας, Απόστολος Χ.
  2. Λύτρας, Σωτήρης Α. (1941-)
  3. Παυλόπουλος, Προκόπης Β. (1950-)
  4. Σιούτη, Γλυκερία Π. (1954-)
  5. Φλογαΐτης, Σπυρίδων Ι. (1950-)
 2. 2004
 3. Ελληνική
  1. Ελλάδα