1. Θέμα
    1. Ικανότητα ανάγνωσης και γραφής (Έννοια)
    2. Ελλάδα (Περιοχή)