1. Έργο (αυτοτελές έργο)
    1. Πολίτης, Φώτης Κ.
    1. Αρρενωπότητα
    2. Ελλάδα