1. Θέμα
    1. Ανθρωπολογία (Έννοια)
    2. Ελλάδα (Περιοχή)