Βρέθηκαν 2184 αποτελέσματα (περιέχουν 2253 Εκδόσεις και 4560 τεκμήρια ) , σύνολο σελίδων 219.
Περιορισμός αποτελεσμάτων με τη χρήση κριτηρίων αναζήτησης
Λίστα μετα τα αποτελέσματα αναζήτησης:
 1. Καραμπελιάς, Γεράσιμος. Τουρκία
  Συγγραφέας: Καραμπελιάς, Γεράσιμος (1964-) Διαθέσιμες εκδόσεις: Τουρκία : θρησκεία, κοινωνία και πολιτική - Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, 2004
 2. Αγγελάκη, Μαρίνα. Η κοινωνική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης
  Συγγραφέας: Αγγελάκη, Μαρίνα Διαθέσιμες εκδόσεις: Η κοινωνική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Αθήνα: Διόνικος, 2011
 3. Δενδρινός, Μάρκος. Βασικές αρχές και τεχνολογίες στην επιστήμη της πληροφόρησης
  Συγγραφέας: Δενδρινός, Μάρκος, Κουής, Δημήτρης Διαθέσιμες εκδόσεις: Βασικές αρχές και τεχνολογίες στην επιστήμη της πληροφόρησης - Πρώτη έκδοση. - Αθήνα: Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, 2015
 4. Pavlowitch, Stevan K. History of the Balkans,1804-1945
  Συγγραφέας: Pavlowitch, Stevan K. (1933-) Διαθέσιμες εκδόσεις: Ιστορία των Βαλκανίων, 1804-1945 - Πρώτη έκδοση. - Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Βάνιας, 2005
 5. Fox, Stuart Ira. Human physiology
  Συγγραφέας: Fox, Stuart Ira Διαθέσιμες εκδόσεις: Φυσιολογία του ανθρώπου - Πρώτη έκδοση. - Αθήνα: Επιστημονικές εκδόσεις Παρισιάνου, 2013
 6. Σαϊνατούδης, Παναγιώτης. Εγχειρίδιο για τη συλλογή και τη διατήρηση των παραδοσιακών ποικιλιών
  Συγγραφέας: Σαϊνατούδης, Παναγιώτης Διαθέσιμες εκδόσεις: Εγχειρίδιο για τη συλλογή και τη διατήρηση των παραδοσιακών ποικιλιών - Πρώτη έκδοση. - Παρανέστι: Πελίτι, 2014
 7. Μητρόπουλος, Σαράντης. Πληροφοριακά συστήματα στο διαδίκτυο
  Συγγραφέας: Μητρόπουλος, Σαράντης, Δουληγέρης, Χρήστος Διαθέσιμες εκδόσεις: Πληροφοριακά συστήματα στο διαδίκτυο : εφαρμογές, ανάπτυξη, υποδομές - Πρώτη έκδοση. - Αθήνα: Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, 2015
 8. Παπαρρηγοπούλου-Πεχλιβανίδη, Πατρίνα. Το δημόσιο δίκαιο της υγείας
  Συγγραφέας: Παπαρρηγοπούλου-Πεχλιβανίδη, Πατρίνα (1962-) Διαθέσιμες εκδόσεις: Το δημόσιο δίκαιο της υγείας : οργάνωση των δημόσιων υπηρεσιών υγείας, δικαιώματα του χρήστη, δημόσια υγεία - Δεύτερη έκδοση. - Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη, 2017
 9. Jonassen, David H. Meaningful Learning With Technology
  Συγγραφέας: Jonassen, David H. (1947-2012), Howland, Jane L., Marra, Rose M., Crismond, David P. Διαθέσιμες εκδόσεις: Ουσιαστική μάθηση με την τεχνολογία - Τρίτη έκδοση (στο πρωτότυπο). - Θεσσαλονίκη: Μεθέξις, 2011
 10. Γκόβαρης, Χρήστος. Εισαγωγή στη διαπολιτισμική εκπαίδευση
  Συγγραφέας: Γκόβαρης, Χρήστος Διαθέσιμες εκδόσεις: Εισαγωγή στη διαπολιτισμική εκπαίδευση - Αθήνα: Διάδραση, 2011