Βρέθηκαν 471 αποτελέσματα (περιέχουν 480 έκδοση και 975 τεκμήρια ) , σύνολο σελίδων 48.
Περιορισμός αποτελεσμάτων με τη χρήση κριτηρίων αναζήτησης
Λίστα μετα τα αποτελέσματα αναζήτησης:
  1. Πασιάς, Γεώργιος Κων. Συγκριτική εκπαίδευση Διαθέσιμη έκδοση: Συγκριτική εκπαίδευση : [τόποι και λόγοι] - Αθήνα: Εκδόσεις Γρηγόρη (Εκδοτικός οργανισμός), 2015.
  2. Hobsbawm, Eric J. Age of extremes the short twentieth century 1914-1991 Διαθέσιμη έκδοση: Η εποχή των άκρων : ο σύντομος εικοστός αιώνας 1914 - 1991 - Αθήνα: Θεμέλιο (Εκδοτικός οργανισμός), 1997.
  3. Gender trouble: feminism and the subversion of identity. Διαθέσιμη έκδοση: Αναταραχή φύλου : ο φεμινισμός και η ανατροπή της ταυτότητας - Αθήνα: Αλεξάνδρεια (Εκδοτικός οργανισμός), 2009.
  4. Attwood, Tony. Asperger's syndrome: guide for parents and professionals Διαθέσιμη έκδοση: Παιδιά με ιδιαιτερότητες στη γλωσσική ανάπτυξη και την κοινωνική αλληλεπίδραση : σύνδρομο Asperger : οδηγός ανίχνευσης και αντιμετώπισης - Αθήνα: Εκδόσεις Σαββάλας.
  5. Βλάχος, Φίλιππος Μ. Αριστεροχειρία : μύθοι και πραγματικότητα Διαθέσιμη έκδοση: Αριστεροχειρία : μύθοι και πραγματικότητα - Αθήνα: Αφοί Κυριακίδη ΕΚΔΟΣΕΙΣ (Εκδοτικός οργανισμός).
  6. Mason, Heather. Visual impairment access to education for children and young people Διαθέσιμη έκδοση: Παιδιά και νέοι με προβλήματα όρασης : η πρόσβαση στην εκπαίδευση - Αθήνα: Πεδίο (Εκδοτικός οργανισμός), 2011.
  7. Young, Hugh D. University physics with modern physics Διαθέσιμη έκδοση: Πανεπιστημιακή φυσική : όγδοη διευρυμένη έκδοση με σύγχρονη φυσική - Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση.
  8. Μποζάνης, Παναγιώτης Δ. Αλγόριθμοι Διαθέσιμη έκδοση: Αλγόριθμοι - Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Τζιόλας (Εκδοτικός οργανισμός), 2005.
  9. Principles and applications of electrical engineering Διαθέσιμη έκδοση: Θεωρία και εφαρμογές της επιστήμης του ηλεκτρολόγου μηχανικού: τ.1. Ανάλυση κυκλωμάτων και σημάτων - Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση, 2005.
  10. Μποζάνης, Παναγιώτης Δ. Δομές δεδομένων Διαθέσιμη έκδοση: Δομές δεδομένων - Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Τζιόλας (Εκδοτικός οργανισμός), 2006.