Βρέθηκαν 1152 αποτελέσματα (περιέχουν 1173 Εκδόσεις και 836 τεκμήρια ) , σύνολο σελίδων 116.
Περιορισμός αποτελεσμάτων με τη χρήση κριτηρίων αναζήτησης
Λίστα μετα τα αποτελέσματα αναζήτησης:
 1. Σπηλιόπουλος, Οδυσσέας Γ. Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οικονομική ολοκλήρωση Διαθέσιμη έκδοση: Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οικονομική ολοκλήρωση - 1η έκδοση. - Αθήνα: Διόνικος, 2010
 2. Van Evera, Stephen. Guide to methods for students of political science‏ Διαθέσιμη έκδοση: Εισαγωγή στη μεθοδολογία της πολιτικής επιστήμης - 2η έκδοση. - Αθήνα: Ποιότητα (Εκδοτικός οργανισμός), 2000, 2005 ανατύπωση
 3. Κοντογιώργης, Γεώργιος Δ. Η δημοκρατία ως ελευθερία Διαθέσιμη έκδοση: Η δημοκρατία ως ελευθερία : δημοκρατία και αντιπροσώπευση - Αθήνα: Εκδόσεις Πατάκης (Εκδοτικός οργανισμός), 2007
 4. Η Ελλάδα στον 19ο και 20ό αιώνα Διαθέσιμη έκδοση: Η Ελλάδα στον 19ο και 20ό αιώνα : εισαγωγή στην ελληνική κοινωνία - Αθήνα: Τόπος, 2010
 5. Howarth, David R. Discourse Διαθέσιμη έκδοση: Η έννοια του λόγου - Αθήνα: Πολύτροπον, 2008
 6. Giddens, Anthony. Sociology‏ Διαθέσιμες εκδόσεις:
  1. Κοινωνιολογία - Αθήνα: Gutenberg (Εκδοτικός οργανισμός), 2002
  2. Κοινωνιολογία - Δεύτερη έκδοση. - Αθήνα: Gutenberg, 2009
 7. Έμφυλη εγκληματικότητα Διαθέσιμη έκδοση: Έμφυλη εγκληματικότητα : ποινική και εγκληματολογική προσέγγιση του φύλου - Δεύτερη έκδοση. - Αθήνα: Σάκκουλας Αντ. Ν., 2009
 8. Θεοτοκάς, Νίκος. Η οικονομία της βίας: παραδοσιακές και νεωτερικές εξουσίες στην Ελλάδα του 19ου αιώνα Διαθέσιμη έκδοση: Η οικονομία της βίας : παραδοσιακές και νεωτερικές εξουσίες στην Ελλάδα του 19ου αιώνα - πρώτη έκδοση. - Αθήνα: Βιβλιόραμα, 2006
 9. Παπαχριστόπουλος, Νίκος. Ρεμπέτικα τραγούδια : η τέχνη των σημείων Διαθέσιμη έκδοση: Ρεμπέτικα τραγούδια : Η τέχνη των σημείων - Αθήνα: Βιβλιόραμα, 2003
 10. Esping-Andersen, Gosta. Why we need a new welfare state Διαθέσιμη έκδοση: Γιατί χρειαζόμαστε ένα νέο κοινωνικό κράτος - Αθήνα: Διόνικος, 2006

Σελίδα 1 από 116