Βρέθηκαν 1404 αποτελέσματα (περιέχουν 1447 Εκδόσεις και 2303 τεκμήρια ) , σύνολο σελίδων 141.
Περιορισμός αποτελεσμάτων με τη χρήση κριτηρίων αναζήτησης
Λίστα μετα τα αποτελέσματα αναζήτησης:
  1. Ραυτόπουλος, Ευάγγελος. Διαδρομή, θεωρία και γλώσσα του διεθνούς δικαίου Διαθέσιμη έκδοση: Διαδρομή, θεωρία και γλώσσα του διεθνούς δικαίου : "αντικειμενισμός" ή διεθνές κοινό συμφέρον ; - πρώτη έκδοση. - Αθήνα: Σάκκουλας Αντ. Ν., 1997
  2. Έμφυλη εγκληματικότητα Διαθέσιμη έκδοση: Έμφυλη εγκληματικότητα : ποινική και εγκληματολογική προσέγγιση του φύλου - Δεύτερη έκδοση. - Αθήνα: Σάκκουλας Αντ. Ν., 2009
  3. Θεοτοκάς, Νίκος. Η οικονομία της βίας: παραδοσιακές και νεωτερικές εξουσίες στην Ελλάδα του 19ου αιώνα Διαθέσιμη έκδοση: Η οικονομία της βίας : παραδοσιακές και νεωτερικές εξουσίες στην Ελλάδα του 19ου αιώνα - πρώτη έκδοση. - Αθήνα: Βιβλιόραμα, 2006
  4. Παπαχριστόπουλος, Νίκος. Ρεμπέτικα τραγούδια : η τέχνη των σημείων Διαθέσιμη έκδοση: Ρεμπέτικα τραγούδια : Η τέχνη των σημείων - Αθήνα: Βιβλιόραμα, 2003
  5. Esping-Andersen, Gosta. Why we need a new welfare state Διαθέσιμη έκδοση: Γιατί χρειαζόμαστε ένα νέο κοινωνικό κράτος - Αθήνα: Διόνικος, 2006
  6. Παπαηλιού, Χριστίνα Φιλ. Η ανάπτυξη της γλώσσα : θεωρητικές προσεγγίσεις και ερευνητικά δεδομένα από την τυπική και αποκλίνουσα γλωσσική συμπεριφορά Διαθέσιμη έκδοση: Η ανάπτυξη της γλώσσας : θεωρητικές προσεγγίσεις και ερευνητικά δεδομένα από την τυπική και αποκλίνουσα γλωσσική συμπεριφορά - Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση (Εκδοτικός οργανισμός), 2005
  7. Καραβίτης, Νικόλαος Η. Δημόσιο χρέος και έλλειμμα Διαθέσιμη έκδοση: Δημόσιο χρέος και έλλειμμα - Αθήνα: Διόνικος, 2008
  8. International Labour Organization. A fair globalization : creating opportunities for all Διαθέσιμη έκδοση: Δίκαιη παγκοσμιοποίηση : δημιουργώντας ευκαιρίες για όλους - Αθήνα: Διόνικος, 2004
  9. Σβορώνος, Νίκος Γ. Histoire de la Grece moderne Διαθέσιμη έκδοση: Επισκόπηση της νεοελληνικής ιστορίας - Αθήνα: Θεμέλιο (Εκδοτικός οργανισμός), 1997
  10. Σπηλιόπουλος, Οδυσσέας Γ. Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ευρωπαϊκή ολοκλήρωση Διαθέσιμη έκδοση: Δίκαιο της Ευρωπαϊκης Ένωσης και οικονομική ολοκλήρωση - πρώτη έκδοση. - Αθήνα: Διόνικος, 2010

Σελίδα 1 από 141