Ιατρικές Εκδόσεις Π.Χ. Πασχαλίδης

  1. Οργανισμός
  2. Εκδοτικός οργανισμός