Βιομηχανική οργάνωση : ανταγωνισμός, στρατηγική, πολιτική - Πρώτη έκδοση. - Λευκωσία;Αθήνα: Broken Hills Publishers LTD-Ιατρικές Εκδόσεις Π.Χ. Πασχαλίδης, 2012

Βιβλιογραφικά στοιχεία

Έκδοση
Πρώτη έκδοση
698 σελίδες. : διαγράμματα, πίνακες ; 28 εκατοστά
978-960-4891481
Περιλαμβάνει βιβλιογραφικές παραπομπές και ευρετήριο
Εξώφυλλο έκδοσης

Το βιβλίο «Βιομηχανική Οργάνωση: Ανταγωνισμός, Στρατηγική, Πολιτική», έχοντας στέρεες ρίζες στον πραγματικό κόσμο, παρέχει μια αναλυτική και συνεκτική γενική παρουσίαση του αντικειμένου.
Η προσέγγιση σήμα-κατατεθέν που βασίζεται στις μελέτες περιπτώσεων και τα παραδείγματα συνεχίζεται και σε αυτή τη νέα Τρίτη έκδοση. Μελέτες περιπτώσεων από τους τομείς των τραπεζών, των μέσων ενημέρωσης, των ταινιών, των ηλεκτρονικών καταναλωτικών προϊόντων, των φαρμακευτικών προϊόντων, του επαγγελματικού αθλητισμού και των τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας ενισχύουν την ισχυρή ανάλυση του βιβλίου αυτού αναφορικά με τις οικονομικές αρχές των επιχειρήσεων και της βιομηχανίας από μια Ευρωπαϊκή οπτική γωνία.
Νέα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην παρούσα έκδοση:
-Εκ νέου οργάνωση του Πρώτου Μέρους του βιβλίου έτσι ώστε να περιλαμβάνει νέα κεφάλαια σχετικά με τις διευθυντικές και συμπεριφορικές θεωρίες που αφορούν την επιχείρηση καθώς επίσης και τις θεωρίες της επιχείρησης, το συναλλακτικό κόστος, τις θεωρίες αντιπροσώπευσης και παραγωγικών πόρων
-Ένα νέο κεφάλαιο σχετικά με τις συγχωνεύσεις και τις στρατηγικές συμμαχίες.
-Εκτεταμένη κάλυψη της κάθετης ενοποίησης και των κάθετων περιορισμών τα οποία αναλύονται σε δύο κεφάλαια
-Αναθεωρημένη και επικαιροποιημένη κάλυψη πολλών θεωρητικών και εμπειρικών θεμάτων, περιλαμβανόμενων πολλών ενοτήτων οι οποίες αφορούν τη διασπορά τιμών
-Επιπλέον προσθήκες και επικαιροποιήσεις της ήδη εκτεταμένης και δημοφιλούς βιβλιογραφίας
-Νέες μελέτες περιπτώσεων, πολλές από τις οποίες εστιάζουν οε τρέχοντα ζητήματα και αμφιλεγόμενες περιπτώσεις:
-Διαφορισμός τιμών εκ μέρους των κινηματογράφων
-Διαδικτυακές δημοπρασίες
-Κάθετοι περιορισμοί της τηλεόρασης επί πληρωμή
-Τιμολόγηση κάτω του κόστους στον τομέα των διαδικτυακών υπηρεσιών
-Νόθευση των διαγωνισμών ανάθεσης έργων στον κλάδο των κατασκευών
-Τιμές εισιτηρίων για τους αγώνες του Αγγλικού Πρωταθλήματος
-Αμοιβές για υπηρεσίες ελέγχου
-Καινοτομία στον κλάδο των ηλεκτρονικών καταναλωτικών προϊόντων
-Διασυνοριακές τραπεζικές συγχωνεύσεις στην Ευρώπη
-Δημιουργώντας πλαίσιο κανονιστικής εποπτείας για τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας. (Από την παρουσίαση στο οπισθόφυλλο του βιβλίου)