Αναζήτηση στην ηλεκτρονική βιβλιοθήκη AMELib

Φόρμα αναζήτησης

Αποτελέσματα αναζήτησης

Βρέθηκαν 2939 αποτελέσματα
  1. Κτιστάκη, Σταυρούλα. Εισαγωγή στη δημόσια διοίκηση Διαθέσιμες εκδόσεις: Εισαγωγή στη δημόσια διοίκηση - Δεύτερη έκδοση. - Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση, 2020
  2. Torrington, Derek. Human resource management Διαθέσιμες εκδόσεις: Διοίκηση ανθρωπίνων πόρων - Λευκωσία: Broken Hills Publishers LTD, 2017
  3. Παπαμιχαήλ, Στέλλα Π. Κοινωνικές αναπαραστάσεις της κακοποίησης των γυναικών από τους συζύγους/ συντρόφους τους Διαθέσιμες εκδόσεις: Κοινωνικές αναπαραστάσεις της κακοποίησης των γυναικών από τους συζύγους/ συντρόφους τους - Αθήνα: Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, 2005
  4. Screpanti, Ernesto. An outline of the history of economic thought Διαθέσιμες εκδόσεις: Η ιστορία της οικονομικής σκέψης - Πρώτη έκδοση. - Αθήνα: Τυπωθήτω, 2002-2004
  5. Παπαδημητρίου, Κώστας Δ. Βασικοί εργατικοί νόμοι Διαθέσιμες εκδόσεις: Βασικοί εργατικοί νόμοι : σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, ειδικές συμβάσεις εργασίας, χρόνος εργασίας και άδειες, μισθός, δυσμενείς διακρίσεις, ειδικές κατηγορίες εργαζομένων, αλλοδαποί εργαζόμενοι, υγεία και ασφάλεια, καταγγελία σύμβασης εργασίας, συλλογή διαπραγμάτευση και απεργία, εκμετάλλευση - συμμετοχή: ενημέρωση μέχρι τον Ν 5089/2024 - Τέταρτη έκδοση. - Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη, 2024
  6. Harper, John Lamberton. The cold war Διαθέσιμες εκδόσεις: Ο ψυχρός πόλεμος - Πρώτη έκδοση. - Αθήνα: Gutenberg, 2021
  7. Παπασωτηρίου, Χαράλαμπος. Η Κίνα από την ουράνια αυτοκρατορία στην ανερχόμενη υπερδύναμη του 21ου αιώνα Διαθέσιμες εκδόσεις: Η Κίνα από την ουράνια αυτοκρατορία στην ανερχόμενη υπερδύναμη του 21ου αιώνα - Πρώτη έκδοση. - Αθήνα: Ποιότητα, 2013
  8. The cold war: a world history Διαθέσιμες εκδόσεις: Ο ψυχρός πόλεμος : μια παγκόσμια ιστορία - Πρώτη έκδοση. - Αθήνα: Εκδόσεις Πατάκης, 2021
  9. Yzerbyt, Vincent. Psychologie sociale Διαθέσιμες εκδόσεις: Κοινωνική ψυχολογία : ψυχολογικές προεκτάσεις - Πρώτη έκδοση. - Αθήνα: Πεδίο, 2022
  10. Αρβανιτόπουλος, Κωνσταντίνος. Ευρωατλαντικές σχέσεις Διαθέσιμες εκδόσεις: Ευρωατλαντικές σχέσεις - Πέμπτη έκδοση. - Αθήνα: Ποιότητα, 2009