Αποτελέσματα αναζήτησης

Βρέθηκαν 2924 εγγραφές
  1. Salvatore, Dominick. International economics Διαθέσιμες εκδόσεις: Διεθνής οικονομική - 13η έκδοση. - Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Τζιόλα, 2022
  2. Τζαβαλής, Ηλίας. Επενδύσεις Διαθέσιμες εκδόσεις: Επενδύσεις - Δεύτερη έκδοση. - Αθήνα: Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 2009
  3. Τζιόβας, Δημήτρης. Greece from Junta to Crisis: modernization, transition and diversity Διαθέσιμες εκδόσεις: Η Ελλάδα από τη χούντα στην κρίση : η κουλτούρα της μεταπολίτευσης - Πρώτη έκδοση. - Αθήνα: Gutenberg, 2022
  4. Σαπουνάκη-Δρακάκη, Λυδία. Σύλλογος εκπαιδεύσεως νεανίδων: από τον 19ο στον 21ο αιώνα Διαθέσιμες εκδόσεις: Σύλλογος εκπαιδεύσεως νεανίδων : από τον 19ο στον 21ο αιώνα - Πρώτη έκδοση. - Αθήνα: Σύλλογος Εκπαιδεύσεως Νεανίδων, 2023
  5. Σαπουνάκη-Δρακάκη, Λυδία. Σισμανόγλειο Νοσοκομείο, 1936-2006 Διαθέσιμες εκδόσεις: Σισμανόγλειο Νοσοκομείο, 1936-2006 - Πρώτη έκδοση. - Αθήνα: Διόνικος, 2006
  6. Ζαμπούλης, Δημήτριος. Εισαγωγή στη χημική τεχνολογία Διαθέσιμες εκδόσεις: Εισαγωγή στη χημική τεχνολογία - Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Τζιόλα, 2009
  7. Dakin, Douglas. Greek struggle for independence, 1821-1833 Διαθέσιμες εκδόσεις: Ο αγώνας των Ελλήνων για την ανεξαρτησία, 1821-1833 - Τρίτη ανατύπωση. - Αθήνα: Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, 2010
  8. Παληκίδης, Άγγελος Α. Τέχνη και ιστορική συνείδηση στην Ελλάδα του 19ου αιώνα Διαθέσιμες εκδόσεις: Τέχνη και ιστορική συνείδηση στην Ελλάδα του 19ου αιώνα - Αθήνα: Gutenberg, 2021
  9. Pomerantz, Andrew M. Clinical psychology : science, practice, and diversity Διαθέσιμες εκδόσεις: Κλινική ψυχολογία : επιστήμη και πρακτική, θέματα διαφορετικότητας - Πέμπτη έκδοση. - Αθήνα: Εκδόσεις Τζιόλα, 2022
  10. Ράικος, Αθανάσιος Γ. Γενική πολιτειολογία και συνταγματικό δίκαιο Διαθέσιμες εκδόσεις: Γενική πολιτειολογία και συνταγματικό δίκαιο - Πέμπτη έκδοση. - Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη, 2018