Αποτελέσματα αναζήτησης

Βρέθηκαν 2843 εγγραφές
  1. O'Donnell, Angela M. Educational Psychology: reflection for Action Διαθέσιμες εκδόσεις: Εκπαιδευτική ψυχολογία : αναστοχασμός για δράση - Αθήνα: Gutenberg, 2021
  2. Smith, Michael Llewellyn. Ionian vision : Greece in Asia Minor, 1919-1922 Διαθέσιμες εκδόσεις: Το όραμα της Ιωνίας : η Ελλάδα στη Μικρά Ασία, 1919-1922 - Τρίτη ανατύπωση. - Αθήνα: Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, 2009
  3. Πέτρου, Αλέξιος Α. Η σκέψη στη φιλοσοφία για παιδιά: διάλογος και προοπτικές Διαθέσιμες εκδόσεις: Η σκέψη στη φιλοσοφία για παιδιά : διάλογος και προοπτικές - Ζεφύρι: Διάδραση, 2022
  4. Ritzer, George. Classical sociological theory Διαθέσιμες εκδόσεις: Κλασική κοινωνιολογική θεωρία - Πρώτη έκδοση. - Αθήνα: Gutenberg, 2020
  5. Γκιουφή, Κλεονίκη Π. Αστική ταυτότητα στα Βαλκάνια: Πρίστινα, Σόφια, Βουκουρέστι Διαθέσιμες εκδόσεις: Αστική ταυτότητα στα Βαλκάνια : Πρίστινα, Σόφια, Βουκουρέστι - Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Πανεπιστημίου Μακεδονίας, 2023
  6. Λίτσας, Σπύρος. Διεθνείς σχέσεις από την αρχή: θεωρητικοί αναστοχασμοί Διαθέσιμες εκδόσεις: Διεθνείς σχέσεις από την αρχή : θεωρητικοί αναστοχασμοί - Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Πανεπιστημίου Μακεδονίας, 2023
  7. Ζιάκα, Αγγελική Γρ. Ισλάμ και πολιτικός μεσσιανισμός Διαθέσιμες εκδόσεις: Ισλάμ και πολιτικός μεσσιανισμός - Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Πανεπιστημίου Μακεδονίας, 2022
  8. Μαρκέλλου, Μαρίνα. Δίκαιο και πολιτισμός Διαθέσιμες εκδόσεις: Δίκαιο και πολιτισμός : πανεπιστημιακές παραδόσεις - Πρώτη έκδοση. - Αθήνα: Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, 2023
  9. Μεράντζας, Χρήστος. Η δυαδική αντίθεση παραδείσου και κόλασης Διαθέσιμες εκδόσεις: Η δυαδική αντίθεση παραδείσου και κόλασης : το δαιμονικό στη βυζαντινή και μεταβυζαντινή τέχνη και τον λαϊκό πολιτισμό - Πρώτη έκδοση. - Αθήνα: Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, 2023
  10. Καλημέρης, Παναγιώτης. Η ελληνική οικονομία μέσα από την παρουσίαση εναλλακτικών δεικτών αποτίμησης της κοινωνικό-οικονομικής ευημερίας : μια προσέγγιση πέρα από το ΑΕΠ Διαθέσιμες εκδόσεις: Η ελληνική οικονομία μέσα από την παρουσίαση εναλλακτικών δεικτών αποτίμησης της κοινωνικό-οικονομικής ευημερίας : μια προσέγγιση πέρα από το ΑΕΠ - 1η ΄έκδοση. - Αθήνα: Ινστιτούτο Νίκος Πουλαντζάς, 2023