Ποιοι είμαστε

Η AMELib χρηματοδοτήθηκε από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση» στο πλαίσιο της πράξης «Προηγμένες, Κεντρικές Υπηρεσίες Ψηφιακών Βιβλιοθηκών Ανοικτής Πρόσβασης του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιββλιοθηκών (Σ.Ε.Α.Β.). Η δράση συνεχίζει να λειτουργεί και μετά την ολοκλήρωση της πράξης, καθιστώντας την ένα παράδειγμα βιώσιμης και επωφελούς υπηρεσίας αλλά και συνεργατικής δράσης των υπηρεσιών προσβασιμότητας που έχουν αναπτυχθεί τα ακαδημαϊκά ιδρύματα. Υποστηρίζεται από το Συνεργατικό Δίκτυο Διαθετών Προσβάσιμης Βιβλιογραφίας, στο οποίο συμμετέχουν, κυρίως οι βιβλιοθήκες των ελληνικών ακαδημαϊκών ιδρυμάτων της χώρας, με σκοπό τον εμπλουτισμό της AMELib με τη παροχή προσβάσιμων βιβλίων στους εντυπο-ανάπηρους, μέχρι τώρα κυρίως, φοιτητές. Μέσω της AMELib κάθε δικαιούχος του Δικτύου μπορεί να αναζητήσει στον συλλογικό κατάλογο τη διαθέσιμη προσβάσιμη βιβλιογραφία και μέσω πιστοποίησης και ελεγχόμενης πρόσβασης να την μεταφορτώσει στον προσωπικό του υπολογιστή. Το Δίκτυο θέλει και μπορεί να επεκταθεί στις Δημόσιες Κεντρικές Βιβλιοθήκες, αλλά και στις κοινότητες των αναπήρων, χτίζοντας έτσι ένα πραγματικά πανελλαδικό κορμό προσβασιμότητας.

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών http://www.heal-link.gr

Μέλος του Συνδέσμου είναι η Εθνική Βιβλιοθήκη http://www.nlg.gr που συμμετέχει στο Δίκτυο Διαθετών Προσβάσιμης Βιβλιογραφίας, αλλά και στην Ομάδα Προσβασιμότητας που έχει συσταθεί από Συνέλευση του Σ.Ε.Α.Β. για τον καθορισμό και την έκδοση των οδηγιών της παραγωγής και μετατροπής σε προσβάσιμους μορφότυπους.

Βλέπε: Κανονισμός Λειτουργίας Συνεργατικού Δικτύου

Μέλος του Δικτύου Προσβάσιμης Βιβλιογραφίας, εκτός από τις εθελοντικές ομάδες στήριξης που έχουν αναπτυχθεί στα πανεπιστήμια, είναι και η εθελοντική ομάδα "Διαβάζω για τους άλλους"