Ποιοί είμαστε

Εθνική Βιβλιοθήκη http://www.nlg.gr

Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών (ΚΕΑΤ) http://www.keat.gr

Φάρος Τυφλών http://www.fte.org.gr

Πανελλήνιος Σύλλογος Τυφλών http://www.pst.gr

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών http://www.heal-link.gr