Αποτελέσματα αναζήτησης

Βρέθηκαν 2898 εγγραφές
 1. Σαλβάνου, Αιμιλία. Πώς μαθαίνουμε ιστορία χωρίς να τη διδαχθούμε; Διαθέσιμες εκδόσεις: Πώς μαθαίνουμε ιστορία χωρίς να τη διδαχθούμε; : ιστορική κουλτούρα, δημόσια ιστορία , ιστορική εκπαίδευση - Αθήνα: Ασίνης, 2021
 2. De Duve, Christian. Génétique du péché originel Διαθέσιμες εκδόσεις: Γενετική του προπατορικού αμαρτήματος : ο αντίκτυπος της φυσικής επιλογής στο μέλλον της ανθρωπότητας - Αθήνα: Αρσενίδης, 2021
 3. Μακρυδημήτρης, Αντώνιος. Πρόεδροι της Βουλής, Γερουσίας και Εθνοσυνελεύσεων : 1821-2008 Διαθέσιμες εκδόσεις: Πρόεδροι της Βουλής, Γερουσίας και Εθνοσυνελεύσεων : 1821-2008 - Πρώτη έκδοση. - Αθήνα: Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία, 2009
 4. Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία. Ορόσημα ελληνο-γερμανικών σχέσεων Διαθέσιμες εκδόσεις: Ορόσημα ελληνο-γερμανικών σχέσεων - Πρώτη έκδοση. - Αθήνα: Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία, 2010
 5. Πλωρίτης, Μάριος. Επιφυλλίδες 1989-2004 Διαθέσιμες εκδόσεις:
  1. Επιφυλλίδες 1989-2004 τ. Β΄, 1993-2004 - Πρώτη έκδοση. - Αθήνα: Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία, 2010
  2. Επιφυλλίδες 1989-2004 τ. Α΄, 1989-1992 - Πρώτη έκδοση. - Αθήνα: Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία, 2005
 6. Λασκαράτος, Κωνσταντίνος. Πολιτισμός και εξωστρέφεια: ο ρόλος των μουσείων και άλλων πολιτισμικών φορέων στην πολιτιστική διπλωματία και τη διεθνή αλληλοκατανόηση Διαθέσιμες εκδόσεις: Πολιτισμός και εξωστρέφεια : ο ρόλος των μουσείων και άλλων πολιτισμικών φορέων στην πολιτιστική διπλωματία και τη διεθνή αλληλοκατανόηση - Πρώτη έκδοση. - Αθήνα: Ι. Σιδέρης, 2021
 7. Καλτσάς, Νικόλαος Ε. Introduction to the constitutional history of modern Greece Διαθέσιμες εκδόσεις: Introduction to the constitutional history of modern Greece - Πρώτη έκδοση. - Αθήνα: Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία, 2010
 8. Rodrik, Dani. The globalization paradox: democracy and the future of the world economy Διαθέσιμες εκδόσεις: Το παράδοξο της παγκοσμιοποίησης : η δημοκρατία και το μέλλον της παγκόσμιας οικονομίας - Πρώτη έκδοση. - Αθήνα: Κριτική, 2012
 9. Παπαδασκαλόπουλος, Αθανάσιος Δ. Περιφερειακός προγραμματισμός και αναπτυξιακός σχεδιασμός Διαθέσιμες εκδόσεις: Περιφερειακός προγραμματισμός και αναπτυξιακός σχεδιασμός - Πρώτη έκδοση. - Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση, 2016
 10. Η κυβέρνηση της Θεσσαλονίκης: Η κορύφωση της σύγκρουσης δύο κόσμων Διαθέσιμες εκδόσεις: Η κυβέρνηση της Θεσσαλονίκης : η κορύφωση της σύγκρουσης δύο κόσμων: η ιστορική αποτίμηση 100 χρόνια μετά - Πρώτη έκδοση. - Αθήνα: Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία, 2017