Αποτελέσματα αναζήτησης

Βρέθηκαν 2637 εγγραφές:
  1. Θεοδωροπούλου, Ελένη. Οικιακή οικονομία και ανάπτυξη Διαθέσιμες εκδόσεις: Οικιακή οικονομία και ανάπτυξη - 1η έκδοση. - Αθήνα: Εκδόσεις Κάλλιπος, 2022
  2. Αντωνιάδης, Ιωάννης. Αλγεβρικές καμπύλες : μια εισαγωγή στην αλγεβρική γεωμετρία Διαθέσιμες εκδόσεις: Αλγεβρικές καμπύλες : μια εισαγωγή στην αλγεβρική γεωμετρία - 1η έκδοση. - Αθήνα: Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, 2021
  3. Μανιάτης, Αθανάσιος. Το όριο της (απόλυτης) φτώχειας στην ελληνική οικονομία : θεωρητική και εμπειρική διερεύνηση Διαθέσιμες εκδόσεις: Το όριο της (απόλυτης) φτώχειας στην ελληνική οικονομία : θεωρητική και εμπειρική διερεύνηση - 1η ΄έκδοση. - Αθήνα: Ινστιτούτο Εργασίας Γ.Σ.Ε.Ε., 2020
  4. Μαρμάνη, Φωτεινή Κ. Το προσφυγικό πρόβλημα: η διάσταση του φύλου Διαθέσιμες εκδόσεις: Το προσφυγικό πρόβλημα : η διάσταση του φύλου - Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση, 2018
  5. Βενετσανοπούλου, Μαρία Γ. Η κρατική συμβολή στον τουρισμό Διαθέσιμες εκδόσεις: Η κρατική συμβολή στον τουρισμό : εναλλακτικές μορφές τουρισμού, ιστορική εξέλιξη - θεσμικό πλαίσιο - Δεύτερη έκδοση. - Αθήνα: Εκδόσεις Φαίδιμος, 2019
  6. Δρακάκη, Ελένη. Ο τομέας της αγροδιατροφής-μεταποίησης τροφίμων στην Ελλάδα : σύγχρονες τάσεις, προκλήσεις και ανάγκες δεξιοτήτων Διαθέσιμες εκδόσεις: Ο τομέας της αγροδιατροφής-μεταποίησης τροφίμων στην Ελλάδα : σύγχρονες τάσεις, προκλήσεις και ανάγκες δεξιοτήτων - 1η έκδοση. - Αθήνα: Ινστιτούτο Εργασίας Γ.Σ.Ε.Ε., 2022
  7. Koser, Khalid. International migration Διαθέσιμες εκδόσεις: Διεθνής μετανάστευση : μια συνοπτική εισαγωγή - Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο, 2019
  8. Rushton, Alan. The handbook of logistics and distribution management Διαθέσιμες εκδόσεις: Εγχειρίδιο διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας : κατανόηση της εφοδιαστικής αλυσίδας - Λευκωσία: Broken Hills Publishers LTD, 2022
  9. Seitel, Fraser P. The practice of public relations Διαθέσιμες εκδόσεις: Δημόσιες σχέσεις : θεωρία και εφαρμογές - Λευκωσία: Broken Hills Publishers LTD, 2018
  10. Δρακόπουλος, Σταύρος. Ιστορία της οικονομικής σκέψης: μια επισκόπηση Διαθέσιμες εκδόσεις: Ιστορία της οικονομικής σκέψης : μια επισκόπηση - Αθήνα: Κριτική, 2003