1. Οργανισμός
  2. Εκδοτικός οργανισμός
  3. Web site εκδότη