Αγγλικά των επιστημών : οικονομία-economics, διοίκηση-management studies, λογιστική-accountancy, χρηματοοικονομική-banking, πληροφορική-ICT studies - Λευκωσία;Αθήνα: Broken Hills Publishers LTD-Ιατρικές Εκδόσεις Π.Χ. Πασχαλίδης, 2019

Βιβλιογραφικά στοιχεία

Έκδοση
786 σελίδες : έγχρωμες εικόνες ; 29 εκατοστά
978-9925-575-81-7
Εξώφυλλο και σελίδα τίτλου, εισαγωγή για τον καθηγητή και γλωσσάριο του βιβλίου στην ελληνική γλώσσα. Περιεχόμενο του βιβλίου στην αγγλική γλώσσα. Περιλαμβάνει γλωσσάριο.