Δουζένης, Αθανάσιος. [Συγγραφέας]. Ψυχιατροδικαστική

 1. Έργο (αυτοτελές έργο)
 2. 2008
 3. Ελληνικά
  • Η Ψυχιατροδικαστική είναι μια υποειδικότητα της Ψυχιατρικής. Προϋποθέτει μία ολοκληρωμένη γνώση της Ψυχιατρικής αλλά επιπλέον, για την άσκησή της απαιτείται: εξοικείωση με νομικές έννοιες, και την δικαστική διαδικασία και γενικότερα η απόκτηση γνώσεων από τη Νομική Επιστήμη.
   Σε μερικά συγγράμματα και βιβλία αντί της λέξης Ψυχιατροδικαστική χρησιμοποιούνται οι όροι Νομική Ψυχιατρική και ο όρος Δικαστική Ψυχιατρική. Στο παρόν βιβλίο προτιμήθηκε ο όρος "Ψυχιατροδικαστική" παρόλο που είναι σχετικά πρόσφατος όρος, μετά από αρκετό προβληματισμό. Η επιλογή οφείλεται στην πρόθεση των επιμελητών έκδοσης να μην περιορισθεί το γνωστικό αντικείμενο της υποειδικότητας αυτής στην σχέση της Ψυχιατρικής με την Νομική Επιστήμη (Νομική Ψυχιατρική) και ακόμη λιγότερο στη σχέση της Ψυχιατρικής με τη δικαστική διαδικασία (Δικαστική Ψυχιατρική). Αναμφισβήτητα η Ψυχιατροδικαστική οφείλει να εμπεριέχει ότι προσδιορίζεται από τους όρους Δικαστική και Νομική Ψυχιατρική και να δίνει έμφαση σε θέματα ηθικής και δεοντολογίας, που προκύπτουν κατά την άσκηση της Ψυχιατρικής. Τα θέματα αυτά, και η επίλυσή τους παραπέμπουν σε φιλοσοφικές έννοιες όπως αυτή της ελευθερίας, της ελευθερίας της βούλησης και του δικαίου. Η επίλυση των ηθικών διλημμάτων οδηγεί στην διαμόρφωση κωδίκων δεοντολογίας, οι οποίοι με τη σειρά τους προκαλούν σε ορισμένες περιπτώσεις, την θέσπιση νόμων για την τήρησή τους. Επομένως και από αυτό το γεγονός τεκμηριώνεται η συνάφεια της Ψυχιατροδικαστικής με τη Νομική Επιστήμη.
   Η Ψυχιατροδικαστική είναι αναγνωρισμένη ως ξεχωριστή υποειδικότητα στις ΗΠΑ, τον Καναδά και στις περισσότερες Ευρωπαϊκές χώρες. Στην Ελλάδα είναι πλέον απαραίτητη η ειδική εκπαίδευση στην Ψυχιατροδικαστική για την απόκτηση και αναγνώριση της ειδικότητας της Ψυχιατρικής. Άλλωστε, από την κλινική πράξη η απόκτηση βασικών γνώσεων Ψυχιατροδικαστικής είναι απαραίτητη, για την επαρκή άσκηση της Ψυχιατρικής. [...] (Από την έκδοση)
   Politeia