Βόγλη, Ελπίδα Κ.

  1. Πρόσωπο
  2. Γυναίκα
    • Η Ελπίδα Βόγλη του Κωνσταντίνου και της Ελευθερίας γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη. Σπούδασε στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Πτυχίο, 1994), συνέχισε τις μεταπτυχιακές σπουδές της στη Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία στο ίδιο Πανεπιστήμιο (Τομέας Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας και Λαογραφίας, Μεταπτυχιακό Δίπλωμα, 1998) και το 2003 αναγορεύτηκε διδάκτορας. Από το ακαδημαϊκό έτος 2003-2004 δίδαξε (με βάση το Π.Δ. 407/80 στα Τμήματα Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας του ΑΠΘ και Ιστορίας και Εθνολογίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (ΔΠΘ) τα μαθήματα: «Νεότερη και Σύγχρονη Ελληνική Ιστορία» και «Ευρωπαϊκή Ιστορία (18ος -20ός αι.)». Από το 2005 διδάσκει τη θεματική ενότητα «Ελληνική Ιστορία» (Αρχαία, Βυζαντινή, Νεότερη και Σύγχρονη) στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ) ως μέλος Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΣΕΠ) στον Κύκλο Σπουδών «Ελληνικός Πολιτισμός». Το 2008 διορίστηκε Λέκτορας Νεότερης και Σύγχρονης Ελληνικής Ιστορίας στο Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας του ΔΠΘ και από τον Αύγουστο του 2013 υπηρετεί στο ίδιο Τμήμα στη βαθμίδα της Επίκουρης Καθηγήτριας. Έχει διδάξει στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) της Νομικής Σχολής του ΔΠΘ και του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Καβάλας «Σπουδές Νοτιανατολικής Ευρώπης» και έχει προσκληθεί ως ομιλήτρια σε άλλα ΠΜΣ (Πανεπιστήμιο Μακεδονία και Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων). Συμμετέχει επίσης στο πρόγραμμα διά βίου μάθησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου «Η Ελλάδα στη νεότερη και σύγχρονη εποχή: Πολιτικές –κοινωνικές-οικονομικές προσεγγίσεις» (διδακτική ενότητα «1821: Η γέννηση ενός έθνους κράτους»). Παρακολουθεί την εκπόνηση προπτυχιακών εργασιών και μεταπτυχιακών και διδακτορικών μελετών στο ΤΙΕ και υπήρξε μέλος τριμελών και επταμελών συμβουλευτικών επιτροπών για την εξέταση υποψήφιων μεταπτυχιακών ερευνητών και διδακτόρων στο ΔΠΘ και άλλα ελληνικά πανεπιστήμια. Εξέδωσε το πρώτο βιβλίο της το 2005 με τίτλο Έργα και Ημέραι ελληνικών οικογενειών, 1750-1940 (Αθήνα: ΕΛΙΑ). Το 2007 δημοσιεύθηκε το βιβλίο της ‘Έλληνες το γένος’: Η ταυτότητα και η ιθαγένεια στο εθνικό κράτος των Ελλήνων, 1821-1844 (Ηράκλειο: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης) και το 2010 το βιβλίο της ‘Γνήσιον Μεταξά’: Η ανάπτυξη μιας οικογενειακής επιχείρησης (Αθήνα: εκδόσεις Λιβάνη). Το 2011 επιμελήθηκε και έγραψε μαζί με τον Αναπληρωτή Καθηγητή του ΑΠΘ Φιλήμονα Παιονίδη την εισαγωγή του βιβλίου Αναστάσιος Πολυζωίδης. Κείμενα για τη δημοκρατία, 1824-1825 (Αθήνα: εκδόσεις Οκτώ). Το 2015 δημοσίευσε στο διαδίκτυο το ηλεκτρονικό της βιβλίο Τι πρέπει να γνωρίζει ο ιστορικός για την επιστήμη και το επάγγελμά του (βλ. repository.kallipos.gr). Στο μεταξύ μετέφρασε από την αγγλική στην ελληνική γλώσσα τα βιβλία του James Joll (με τίτλο Η Ευρώπη, 1870-1970, Θεσσαλονίκη: εκδόσεις Βάνιας, 2006) και του Χάρη Μυλωνά (με τίτλο Οικοδομώντας το έθνος: Ομοεθνείς, πρόσφυγες, μειονότητες, Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο -υπό έκδοση 2016). Παράλληλα συμμετείχε σε επιστημονικά συνέδρια στην Ελλάδα, την Ευρώπη, τον Καναδά και την Αυστραλία, εξέδωσε άρθρα και μελέτες της σε πρακτικά συνεδρίων, συλλογικούς τόμους και ελληνικά και διεθνή επιστημονικά περιοδικά με κριτές. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζονται στην ελληνική πολιτική, κοινωνική και οικονομική ιστορία, και ειδικότερα στα ζητήματα του εθνικισμού, της ταυτότητας, της ιθαγένειας και της διασποράς.

      Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης