Εκδόσεις Πανεπιστημίου Μακεδονίας (Εκδοτικός οργανισμός)

  1. Οργανισμός
    1. University of Macedonia Press (Εκδοτικός οργανισμός)